I en tale ved Det nasjonale forsvarsuniversitetet tirsdag sa Bush at ABM-avtalen er avleggs, og at det er nødvendig å komme videre. ABM-avtalen tar ikke hensyn til teknologiske nyvinninger fra de siste 30 årene, og hindrer USA i å utnytte muligheter til å forsvare seg mot dem som truer USA og dets allierte, sa Bush.

— Derfor må vi arbeide sammen for å erstatte denne avtalen med en ny, som innebærer et klart brudd med fortiden, og spesielt med den polariserte arven fra den kalde krigen, sa Bush.

Talen ble overveiende positivt mottatt i Moskva, der militære og diplomatiske kilder satte pris på signalene om at USA ikke ensidig vil gå vekk fra ABM-avtalen.

Ny situasjon ABM-avtalen (Anti-Ballistic Missile Treaty) ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1972. Den setter grenser for større rakettforsvarssystemer. Bush mener denne avtalen bygger på mistillit, mens dagens situasjon er en annen.

Bush gikk ikke i detalj om de amerikanske rakettforsvarsplanene (NMD), men understreket at det er av største viktighet for USA å få bygget rakettskjoldet, til vern av USA og dets allierte.

— Forsvarssystemet vil styrke den globale sikkerheten, sa presidenten.

USA vil allerede i neste uke sende representanter for å diskutere planene med andre land. Spørsmålet vil trolig stå høyt på dagsordenen under Bush' besøk i Sverige under EU-toppmøtet i juni.

— Vi skal ha nære konsultasjoner med våre venner og allierte, og ser fram til å høre deres synspunkter, sa Bush.

Atomreduksjoner Han sa også at han vil vurdere å gå til ensidige reduksjoner i de kjernefysiske våpenlagrene, på en måte som «avspeiler at den kalde krigen er over». Men han ville ikke tallfeste reduksjonene, og si hvor mange av USAs 7200 atomstridshoder som skal vekk.

Derimot sa han at målene for USAs atomvåpen skal oppdateres, noe som kan bety at flere at våpnene vil bli rettet inn mot Kina og mot stater som Bush-administrasjonen anser som reelle og potensielle fiender.

Ringte Putin Tidligere på dagen tirsdag hadde Bush ringt til Russlands president Vladimir Putin, Tysklands statsminister Gerhard Schröder, Frankrikes president Jacques Chirac, Canadas statsminister Jean Chretien, Storbritannias statsminister Tony Blair og NATOs generalsekretær George Robertson, for å orientere om sin forestående fjernsynstale og forsikre om at USA ikke ensidig vil trekke seg fra den såkalte ABM-avtalen.

Bush' tale blir startskuddet på en massiv amerikansk kampanje for å overbevise omverdenen om behovet for et amerikansk rakettskjold som beskyttelse mot land amerikanerne betegner som røverstater. Listen over slike land inkluderer i dag blant andre Nord-Korea og Irak.

Blair støtter Blant lederne Bush var i kontakt med tirsdag, er Blair den eneste som klart støtter opp om de amerikanske rakettskjold-planene. Det ble bekreftet av en talsmann for den britiske arbeiderparti-statsministeren.

— Vi forstår og deler de bekymringer den amerikanske administrasjonen har. Vi forstår og erkjenner argumentene om at truslenes natur nå er endret, sa Blair-talsmannen med henvisning til USAs frykt for såkalte røverstater.

Blant USAs øvrige allierte er det mindre forståelse for behovet for et amerikansk rakettskjold. Flere frykter at dette vil kunne bli starten på et nytt rustningskappløp.

NTB-REUTERS