Representantenes hus og Senatet har vedtatt to ulike lovforslag. Nå er Kongressen i ferd med å sette sammen en komité som skal forsøke å forene de to konkurrerende forslagene.

– Lovforslagene krever innsats og kompromisser fra begge sider. Det er en vanskelig oppgave, men at oppgaven er vanskelig, er ingen unnskyldning for å unngå den, sa Bush i en tale torsdag.

Bush støtter Senatets lovforslag, som kombinerer strengere grensekontroll med et midlertidig arbeidsprogram og en mulighet for statsborgerskap for ulovlige innvandrere.