Striden om Wolfowitz, som ble presset til å trekke seg i forrige uke, har utløst en debatt om USAs rett til å utpeke en amerikaner som sjef for Verdensbanken. Denne viktige posisjonen bør heller gå til den best kvalifiserte, uansett nasjonalitet, mener særlig europeiske kommentatorer.

Blant kandidatene nevnes Storbritannias avtroppende statsminister Tony Blair.

Men president Bush vil ikke gi fra seg retten til å peke ut Verdensbankens sjef, og står fast på at det bør være en amerikaner.

— Jeg har ikke snakket med Tony Blair om det, men jeg mener det vil være best å ha en amerikaner som sjef for banken, sier Bush i et intervju med Reuters.

USAs finansminister Henry Paulson har ansvaret for å finne en mulig etterfølger til Wolfowitz, og vil gi presidenten ei liste over de kandidatene han mener er egnet for jobben, sier Bush i intervjuet.

Det blir så opp til president Bush å peke ut Verdensbankens nye sjef.

Helt siden Verdensbanken og søsterinstitusjonen IMF, Det internasjonale pengefondet, ble opprettet etter 2. verdenskrig, har USA hatt hevd på å utnevne sjefen for Verdensbanken, mens sjefen for IMF skulle være en europeer.