– Presidenten vil be Kongressen om 770 millioner dollar i støtte til Libanon, sier utenriksminister Condoleezza Rice på vei til den internasjonale giverkonferansen for Libanon i Paris torsdag.

EU-kommisjonen opplyste onsdag at den vil bidra med 400 millioner euro, 3,3 milliarder kroner, i støtte til Libanon.

Også Norge lover å bidra med 100 millioner kroner til miljøvern og rydding av eksplosiver i Libanon.

– Vi kommer til å bidra med et beløp i størrelsesorden 100 millioner kroner. Hovedtyngden av dette kommer til å gå inn i et samarbeid med libanesiske myndigheter rundt miljø, sier utviklingsminister Erik Solheim (SV) til NTB.

Det andre hovedsatsingsområdet er klaseammunisjon og opprydding etter krigen, legger han til.