Kongressen ønsker å forby de hardhendte metodene som har vært benyttet under avhør av fanger, blant dem såkalt waterboarding der det helles vann over hodet til ofrene for å framkalle drukningsfornemmelser.

Representantenes hus vedtok det nye lovforbudet i desember, og Senatet ga sin tilslutning i februar.

President George W. Bush gjør nå alvor av trusselen om å legge ned veto mot loven, som dermed ikke kommer til å tre i kraft så lenge han er å finne i Det hvite hus.

– Fordi farene gjenstår, må vi sørge for at etterretningspersonellet vårt har alle nødvendige redskaper for å stanse terroristene, sier Bush i sin ukentlige radiotale.

– Lovutkastet fratar dem disse viktige redskapene, sier Bush.

Det amerikanske forsvaret har alt forbud mot å bruke waterboarding og sju andre hardhendte metoder i forbindelse med avhør av fanger, og den nye loven ville ha pålagt CIA de samme restriksjonene.

CIA-sjef Michael Hayden bekreftet senest i forrige måned at waterboarding var i bruk, og høstet sterk kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner som stempler metoden som ren tortur.

VIL HA TORTUR: George W. Bush.
Larry Downing/SCANPIX