KLAUS JUSTSEN

Washington

Med nomineringen av Harriet Miers demonstrerer presidenten enda en gang, at han setter lojalitet og diskresjon høyest når han skal besette viktige poster.

Den 60-årige ugifte Miers, som i øyeblikket er juridisk sjefrådgiver i Det hvite hus, var presidentens personlige advokat under hans seks år som guvernør i Texas. Hun fulgte med til Washington som assistent, før hun i fjor ble forfremmet til den viktige rådgiverstillingen.

Langvarig oppgjør

Under en kort seremoni i det ovale kontor sa George W. Bush at hans kandidat blir et fremragende bidrag til USAs høyesterett, der det under president John Roberts er åtte likestilte dommere.

Mens John Roberts i forrige uke ble godkjent med 78 mot 22 stemmer i Senatet — etter en relativt rask godkjennelsesprosess - ventes det et langvarig oppgjør rundt Harriet Miers. Hun er et ubeskrevet blad for nesten alle amerikanere.

John Roberts, som fulgte den konservative William Rehnquist, endrer neppe balansen i domstolen. Miers kan derimot få avgjørende innflytelse fordi hun skal følge Sandra Day O'Connor. Hun var første kvinnelige medlem av Høyesterett, hadde ofte den avgjørende stemmen når fire klart konservative dommere sto overfor sine fire kolleger med en mer liberal holdning.

Harriet Miers har ingen erfaring som dommer, og hun har ikke noe viktig juridisk forfatterskap bak seg. Det er derfor vanskelig å plassere henne i avgjørende spørsmål, ikke minst kontroversielle emner som positiv forskjellsbehandling og retten til abort.

Derfor ser man for seg en svært langvarig høring når presidentens kandidat skal møte for det juridiske utvalget, som etter grundig behandling skal sende godkjenningen hennes videre til Senatet.

Ikke minst demokratiske senatorer vil forlange ganske presise svar på spørsmål om Miers juridiske grunnholdning, og om hennes innblanding i politiske saker.

«Juridisk bulldogg»

Kolleger betegner presidentens valg som en svært arbeidsom og talentfull jurist, som ble den første kvinnelige formann for juristforbundet i Dallas og deretter i hele Texas.

President Bush fremhevet at Miers vil fortolke forfatningen og lovene og at hun ikke vil forsøke å fremme sin egen dagsorden. Med et skjevt smil lød tilføyelsen at Harriet Miers er en juridisk bulldogg i skostørrelse 35.

Demokratiske motstandere hadde satt sammen en lang liste med konservative dommere, som de var innstilt på å bekjempe med alle midler, hvis presidenten skulle ha kastet seg ut i det de ville ha oppfattet som et provoserende valg.

Harriet Miers er ikke på denne listen.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende