Sikkerhetsrådet var torsdag samlet for å drøfte resolusjonen, som USA, Storbritannia og Spania har lagt fram og der det blir slått fast at Irak har misbrukt sin aller siste mulighet til å ruste ned.

Under møtet tok Chile, som kom inn i Sikkerhetsrådet for to måneder siden, et initiativ for å løse flokene. Den chilenske ambassadør understreket at hans utspill var samordnet med Mexico på forhånd.

Standpunkt og byrder

— Vi oppfordrer de fem faste medlemmer - USA, Storbritannia, Frankrike, Kina og Russland - til å finne fram til et felles standpunkt og ikke velte byrdene over på de valgte medlemmene, sa Chiles ambassadør Juan Gabriel Valdes.

Han mente de ti valgte medlemslandene blir utsatt for et voldsomt press fra vetomaktene, som vil sikre flertall for sine respektive synspunkter.

— Vi vil sammen med Mexico forsøke å bygge bru over enigheten, redde troverdigheten til FNs sikkerhetsråd og sette en klar tidsfrist for inspeksjonene i Irak. Vi utelukker ikke bruk av makt, sa Chiles ambassadør.

Helt fastlåst

Utgangspunktet har ikke endret seg de siste dagene, og Storbritannia og Frankrike hadde som oppgave å forsvare de to ulike synspunktene. Det er bare denne teksten det eventuelt skal stemmes over, men Frankrike, Russland og Tyskland arbeider hardt for sitt "memorandum" for avvæpning av Irak uten bruk av makt.

Ingen forsøker å legge skjul på at splittelsen i Sikkerhetsrådet er alvorlig. Men president George W. Bush er fortsatt optimistisk, og mener FN vil samle seg om forslaget som han og Storbritannias statsminister Tony Blair står bak.

Bush tror ikke Russland og Kina vil legge ned veto, men om de vil stemme for forslaget er uvisst. Det holder imidlertid om de to land avstår fra å stemme, og da blir det Frankrike som står overfor det smertelige valget om bruk av veto -for første gang på mange tiår.

Venter på Blix

All oppmerksomhet er så langt rettet mot de seks landene som ikke har bundet seg til det ene eller andre standpunkt. Det gjelder foruten Chile og Mexico også Angola, Kamerun, Guinea og Pakistan. Pakistan håper på en fredelig løsning på Irak-konflikten, og landets FN-ambassadør understreker at han vil vente til etter at Hans Blix har lagt fram sin rapport 7. mars før en avgjørelse blir tatt.

— Jeg tror rapporten fra Blix blir viktig. Hvis han mener inspeksjonene har en fremtid og vil virke etter sin hensikt, kan det bli avgjørende, sier ambassadør Munir Akram fra Pakistan. Av de valgte medlemmene har Spania og Bulgaria valgt å støtte resolusjonsforslaget og gi grønt lys for bruk av militær makt, mens Tyskland og Syria satser alt på fortsatte våpeninspeksjoner.

Klart signal

Det er denne fastlåste situasjonen som har preget Sikkerhetsrådets Irak-drøftelser den siste tiden. Men Bush og Blair vet at det må satses både tid og penger før de nødvendige ni stemmer er sikret.

— Ingenting er umulig, sa Angolas FN-ambassadør etter torsdagens møte bak lukkede dører. Angola er ett av de land USA håper å vinne over på sin side, og den angolanske holdningen er at Irak ikke har vist den ønskelige samarbeidsvilje. Angola vil satse på at Sikkerhetsrådet til slutt klarer å samle seg om en felles uttalelse, slik at Saddam Hussein får et klart og utvetydig signal om hva han har å gjøre.

(NTB)

OPTIMIST: USAs president George W. Bush håper og tror han skal få FNs sikkerhetsråd med seg i den knallharde linjen mot Irak.