Den respekterte flygeneralen trodde fullt ut at innsatte på Guantanamo-basen og andre fangeanstalter var beskyttet av Geneve-konvensjonene om forbud mot tortur. Myers var forsvarssjef fra 2001 til 2005.

Måten general Myers ble villedet på blir brettet ut i en ny bok som jussprofessor Philippe Sands ved University College London har skrevet. Han peker på at en rekke av toppene i Bush-administrasjonen mente i fullt alvor at Geneve-konvensjonene og andre tradisjonelle beskyttelsestiltak var foreldet. Utdrag fra boken er offentliggjort i den britiske avisen The Guardian.

Uvitende Myers

Det er til dels hårreisende beretninger om hvordan fremtredende politikere og tjenestemenn i den nærmeste kretsen rundt president Bush så på rettssikkerheten til fanger, som angivelig skulle være terrorister.

– Vi åpnet aldri for bruk av tortur. Aldri, sier Myers til Sands. Professoren legger til for egen regning at Myers hadde forsøkt å holde avstand fra den politiske prosessen.

Sands er ikke alene om å mene at Myers var uvitende om hva som foregikk. Larry Wilkerson var stabssjef for daværende utenriksminister Colin Powell, og sier rett ut til The Guardian:

– Jeg vet at (forsvarsminister Donald) Rumsfeld på mange områder hadde satt forsvarssjef Myers ut av spill. Det oppnådde Rumsfeld ved å holde Myers utenfor viktig informasjonsstrøm, møter og planleggingsfora, sier Wilkerson.

Omfattende anklager

Og anklagene fra professor Sands er omfattende. Sentrale Bush-medarbeidere presset på for å få satt ut i livet tiltak som tidligere hadde vært forbudt ved lov. Det skjedde med hjelp av uerfarne militære tjenestemenn på Guantanamo-basen.

Myers mener han ble offer for intriger som var satt i scene av embetsverket i justisdepartementet, av visepresident Dick Cheney og fra de indre sirkler til forsvarsminister Rumsfeld.

Advokatene som jobbet med Guantanamo-fanger hadde tilgang på avanserte forhørsteknikker og var tydelig inspirert av Jack Bauer, helten i TV-serien «24». General Myers trodde at slike forhørsmetoder var fjernet fra håndboken for Hæren, men der tok han feil, skriver professor Sands.

Alle advokatene som opererte på Guantanamo-basen var politisk utnevnt, og bak dem sto blant annet Alberto Gonzales og trakk i trådene. Han ble senere USAs justisminister.

Ulovlige metoder

Bruk av ulovlige forhørsmetoder skjedde ikke bare på Guantanamo, men også i Abu Ghraib-fengselet i Bagdad. Professor Sands legger fram overbevisende materiale for å underbygge sin påstand om at presset for mer aggressiv og grusom behandling av fanger kom fra toppen av det politiske system.

General Myers var overbevist om at flere av de nye forhørsmetodene som fremtredende tjenestemenn hadde anbefalt og som forsvarsminister Rumsfeld i desember 2002 hadde åpnet for, var fjernet fra Hærens håndbok. Her inngikk både fysiske og mentale overgrep.

– Etter hvert som vi arbeidet oss gjennom listen med ulike forhørsmetoder, ble Myers stadig mer urolig. Rumsfeld og hans folk hadde klart å gå rundt forsvarssjefen, sier Sands.

PÅ PODIET: President George W. Bush (2 fra venstre) taler til nasjonen fra Rosehagen i Det hvite hus i september 2003. Sammen Bush står fra venstre forsvarssjef Richard Myers, forsvarsminister Donald Rumsfeld og ansvarlig for innenlands sikkerhet, Michael Chertoff.
MANNIE GARCIA