Lokalbefolkningen har lenge krevd at de amerikanske militære øvelsene, som har pågått på øya i nesten 50 år, avsluttes. Politikere i Bush' eget parti har reagert negativt på nyheten.

Bush sa ikke når prøvebombingen stanses, men kilder i forsvarsdepartementet i Washington opplyser at øvelsene vil avsluttes innen utgangen av mai 2003 uavhengig av resultatet i en folkeavstemning, som holdes i Vieques i november: Spørsmålet i folkeavstemningen er om øvelsene burde fortsette.NTB