Omgitt av verdens største trær i nasjonalparken Sequoia i California prøvde presidenten å rette på sin tvilsomme miljøimage. Han foreslo å bruke 5 milliarder dollar i løpet av fem år på nasjonalparkene.

–Her finner vi en storhet som mennesker ikke kan kopiere. Disse trærne sto her da Romerriket falt, og de sto her da Romerriket oppsto. Og hadde selveste Kristus stått akkurat her, ville han ha stått i skyggen av dette treet, sa en ydmyk og rørt Bush ved siden av det 2.100 år gamle og rundt 90 meter høye treet "General Sherman".

Presidenten ønsker at det skal legges fram en årlig rapport kalt "Parkenes tilstand".

Bush har pådratt seg et rykte som uvenn med miljøet etter blant å ha forkastet Kyoto-avtalen, tatt til orde for prøveboring i Alaska og anbefalt mer bruk av kjernekraft. Ifølge enkelte meningsmålere har han allerede begynt å miste velgere på grunn av dette.

Neste uke reiser Bush til sumpen i Florida.

NTB