Hvis palestinerne kan utnevne en statsminister med autoritet, lovte Bush at USA straks skal ta skritt for å bringe fredsprosessen på fote igjen. I et møte med journalister i Det hvite hus sa Bush også at Israel må stanse sin bosettingspolitikk, som et ledd i fredsprosessen. Antall jødiske bosettere på Vestbredden er blitt fordoblet siden Oslo-avtalen ble undertegnet for ti år siden.

USA har lenge samarbeidet med FN, EU og Russland om et såkalt "veikart" som skal danne grunnlaget for en gjenopptakelse av forhandlingene i Midtøsten. Bush sa at denne planen vil bli offentliggjort så snart det blir klart om palestinerne får en statsminister med reell makt i avgjørende spørsmål.

Uttalelsene fra Bush fredag kommer på et tidspunkt da tautrekkingen om Irak er fullstendig fastlåst i FNs sikkerhetsråd. USA er blitt kritisert, særlig av arabiske land, for dobbeltmoral og for å prioritere kampen mot Saddam Hussein framfor å finne en løsning på den langvarige israelsk-palestinske konflikten.

(NTB)