— Full normalisering av forbindelsene med Cuba vil først bli mulig når Cuba har en ny og demokratisk regjering som bygger på internasjonale rettsprinsipper og respekterer menneskerettighetene, sa Bush i en tale mandag, først i Washington, deretter i Miami.

Når disse kravene er innfridd vil USA kunne anerkjenne Cuba diplomatisk, åpne for handelssamkvem og trå til med omfattende økonomiske hjelpeprogrammer, fremholder Bush.

Presidenten lanserte sitt «Initiativ for et nytt Cuba», som ifølge Det hvite hus tar sikte på å gjøre «livet lettere for vanlige cubanere som lever under Castro-regimet.»

(NTB)