Men Libby er ikke benådet, og Bush opprettholder den delen av straffen som innebærer prøvetid på to år og en bot på 250.000 dollar (nesten 1,5 millioner kroner).

— Det betyr at han ikke skal i fengsel, sa en talsmann for Det hvite hus mandag.

«Jeg respekterer juryens kjennelse, men jeg har kommet til at dommen er altfor streng,» heter det i en pressemelding fra Bush.

Libby ble i mars funnet skyldig i falsk forklaring og i å ha hindret etterforskningen av hvem som lekket identiteten til den hemmelige CIA-agenten Valerie Plame i 2003. I juni ble han dømt til opp til to og et halvt års fengsel, prøvetid og bot.

Tidligere mandag avgjorde en ankedomstol at han ikke fikk utsette soningen av fengselsstraffen, noe som betydde at han måtte møte til soning i løpet av seks til åtte uker.