• Tatt i betraktning alvoret som ligger bak retorikken, fremstod Bush som bemerkelsesverdig moderat i sin tale, mener retorikkforsker Jens E. Kjeldsen.

Fra sitt kontor på Universitetet i Bergen betrakter Kjeldsen Bush-talen natt til i går som et forsøk på å få den amerikanske presidenten til å fremstå som motvillig handlende.

— Bush bruker ordet responsibility mange ganger gjennom talen: Han har ikke lyst, men han tar ansvar, sier retorikkforskeren som merker en ny tone hos Texas-George.

Tidligere har Bush sagt at det fine med å være president er at man kan bestemme uten å argumentere.

Underkjenner det agressive

— Nå har han nok skjønt at det ikke er så enkelt, at man må argumentere og at det kreves en viss ydmykhet. Jeg ser en dreining mot en mer ydmyk og mindre agressiv retorikk som kommer samtidig med at handlingen blir veldig agressiv. Det virker som om han både i fremtoning og ord forsøker å underkjenne det agressive. Under talen hadde han et svært begrenset kroppsspråk, snakket sakte og lignet en 7.far i huset som sier; «jeg er lei for det, men jeg må straffe deg nå», sier Jens E. Kjeldsen.

Gjennom første del av talen forteller presidenten om alt som er blitt gjort for å hindre krig; 12 år med diplomati, et dusin resolusjoner i Sikkerhetsrådet, våpeninspektører etc. Men, sier han «our good faith has not been returned». Bush fremstiller Saddam Hussein som den som handler, og ham selv som den som motvillig gjør sin plikt og tar ansvar, når FNs sikkerhetsråd ikke gjør det.

— Dette passer med amerikanernes selvoppfattelse som peaceloving people. USA må handle på grunn av Saddam, ikke fordi de selv vil. Og de må handle nå fordi det er farlig å la være. «Saddam Hussein and his terrorist allies could choose the moment of deadly conflict...», sier Bush. Men Saddam vil vel ikke krige, han sitter bare i sitt palass og venter.

Ikke skrevet selv

Kjeldsen understreker at han ikke er i tvil om at Saddam er en banditt, og at han selv ikke forsker i retorikk, ikke politikk. Men han mener Bush' gjentatte forsøk på å koble Irak, terrorisme og Al Qaeda er tynt. Likevel synes han den amerikanske presidenten klarte seg, etter forholdene, bra.

— Bush var ganske velformulert. Det er tydelig at han ikke har skrevet talen selv. Den hadde ingen spor av ytringer som «hunt down those folks» og andre cowboy-uttrykk han bruker når han snakker direkte og svarer på spørsmål.