KLAUS JUSTSENWashingtonMed planer om å gi flere millioner dollar til allmennyttige religiøse organisasjoner har presidenten gjort det klart at han er klar til å ignorere kritikerne og fast bestemt på å få satt de mest omstridte delene av valgprogrammet ut i livet.Bush forsøkte å komme kritikerne i forkjøpet da han sent mandag kveld lanserte sitt nye sosiale initiativ, med en påstand om at religiøse grupper skal være en del av løsningen på samfunnets problemer.

Naturlig fortsettelse — Et omsorgsfullt samfunn er det som anerkjenner troens store styrke. Vi i regjeringen må ikke være redd for programmer som bygger på tro, men hilse dem velkommen, sa presidenten. I første omgang består initiativet av et nytt kontor i Det hvite hus, der en professor med kriminologi som spesialfelt skal etablere samarbeid med de mange private organisasjonene. Samtidig skal man bestemme betingelsene for de kommende bevilgningene av ikke ubetydelige beløp. Utspillet blir ansett som en naturlig fortsettelse av presidentens innsettingstale, som var spekket med bibelsitater og dominert av religiøse overtoner. Utdanningsreformen som Bush lanserte i forrige uke hadde de samme overtonene.

Mange tilhengere Mens presidentens tilhengere understreker at troen spiller en så viktig rolle i Bushs egen tilværelse at han ikke vil la seg bremse, understreker kritikerne at det forfatningsmessige skillet mellom stat og kirke er i fare. Samtidig påpeker kritikerne at de mange religiøse elementene kan komme i strid med presidentens løfte om å "forene" og ikke "dele" nasjonen. Mange ikke-kristne amerikanere følte seg derfor støtt over deler av innsettelsesseremonien.Det religiøse temaet har imidlertid mange tilhengere. Halvparten av alle amerikanerne påstår at de går i kirken minst to ganger om måneden. De fleste av Bushs' velgere var å finne blant protestanter, katolikker og mormonere som går i kirken hver eneste søndag.De mange religiøse henvisningene og programmene synes å være rettet mot svarte amerikanere. Bare åtte prosent av dem stemte på Bush. Amerikanere av afrikansk opprinnelse blir imidlertid betraktet som mer religiøs enn andre amerikanere, og de lar seg ofte påvirke av sine religiøse ledere.

Redd for føringer Til tross for at det er utsikt til millionstore tilskudd, har flere kirker uttrykt sin betenkeligheter ved presidentens første sosialpolitiske utspill. De er redd for at det blir knyttet betingelser til pengene, og at regjeringen dermed vil forsøke å sikre seg innflytelse. Presidentens talsmann, Ari Fleischer, avviste denne skepsisen som ubegrunnet, og fremhevet samtidig at George W. Bush ikke lar seg bremse. For ham er sosialpolitikk via private organisasjoner det første eksemplet på den såkalte "omsorgsfulle konservatismen" som var valgkampens slitte motto.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende