Det forsøket vil helt sikkert bli møtt med protester fra titusenvis av demonstranter. De var på plass allerede mandag i Spania, der Bush innleder sitt Europa-besøk. Etter et knapt døgn i Spania venter 18 stats— og regjeringssjefer fra NATO-landene på ham i Brussel onsdag.

Blikjent-møte- Dette møtet avholdes i første rekke for å bli kjent. Personlige bekjentskaper er viktige, slår en NATO-diplomat fast overfor NTB.

Mer enn gjennomslag for konkrete politiske forslag, søker Bush ifølge sine egne rådgivere å forsikre om at USA og Europa er knyttet sammen i et uløselig interessefellesskap, som ikke kan brytes selv om uenigheten til tider er stor i enkeltsaker og der et felles verdigrunnlag synes fjernt.

— Bushs reise til Europa er en sjanse til å legge fram visjonen om et globalt partnerskap med EU, sa Bushs sikkerhetspolitiske rådgiver Condoleezza Rice på en pressekonferanse før presidents avreise.

Raketter På det ekstraordinære NATO-toppmøtet i Brussel onsdag kommer Bush ifølge diplomater til å gjenta tidligere forsikringer fra utenriksminister Colin Powell og forsvarsminister Donald Rumsfeld om at USA ikke kommer til å trekke seg ensidig ut fra Balkan og at landet ellers vil opprettholde nærværet i Europa.

Størst oppmerksomhet vil nok en gang spørsmålet om et amerikansk rakettforsvar få. Etter høylytt motstand for noen måneder siden har kritikken stilnet betraktelig. Selv Frankrikes president Jacques Chirac går god for USAs analyse av trusselbildet, og at det kan være nødvendig å beskytte seg mot angrep fra «upålitelige» stater. Men både Chirac og de fleste europeiske allierte er fortsatt svært skeptisk til planene, og frykter tiltak fra USAs side som kan sette forholdet til Russland overt styr. Bush skal diskutere militære og sikkerhetspolitiske spørsmål med president Vladimir Putin i Slovenia lørdag.

— Det er ikke grunnlag for å si at det er noe skisma mellom USA og europeerne på dette området. Det er en skeptisk og avventende holdning. Dette er fortsatt en svært foreløpig debatt, og det er ikke rom for noen kontrovers om dette, sier NATO-diplomaten.

Det knytter seg ellers forventninger til at Bushs nærvær i Europa kan bidra til å knekke Tyrkias motstand mot en sikkerhetspolitisk avtale mellom NATO og EU.

Handelsrunde Bush signaliserte før avreisen til Europa at han tar miljøproblemene på alvor. Han har selv kommet fram til at utslippene av drivhusgasser har økt. Etter å ha forkastet Kyoto-avtalen, sier han nå at USA vil påta seg en lederrolle i å utrede klimaendringene. Men han vil ikke vite av de bindende tiltak som Kyoto-avtalen legger opp til, og må regne med tøff motstand når han torsdag kommer til Göteborg i forkant av EU-toppmøtet.

Ifølge analytikere vil imidlertid miljøproblematikken og andre høyst kontroversielle saker bli skjøvet under teppet under møtet med EU-toppene. I stedet vil Bush tale varmt for at USA og EU må gjøre felles sak for å få til en ny global runde om endringer i reglene for verdenshandelen.

Mange observatører har beskjedne forventninger til Bushs Europa-turne, ikke minst fordi presidenten er svært uerfaren i å håndtere internasjonale politiske spørsmål.

— Bush vil vise europeerne at han er et vanlig menneske og ikke en barbar, sier Robert Kagan i Carnegie Endowment for International Peace i Brussel til nyhetsbyrået AFP.NTB

HAR LANDET: USAs president George W. Bush vinker til de fremmøtte etter at han landet i Madrid. Foto: REUTERS