KLAUS JUSTSEN

John Roberts blir den neste sjefen for USAs mektige høyesterett etter at president George W. Bush har nominert 50-åringen.

Med det raske utspillet vil presidenten fastholde og styrke den klart konservative holdningen som USAs høyeste domstol har hatt i en årrekke.

John Roberts var allerede nominert til å innta posten som en av de åtte andre dommere ved Høyesterett etter at den 75 år gamle Sandra Day O'Connor i vår meddelte at hun ønsket å tre tilbake.

Som ung nyutdannet jurist, var John Roberts en av den daværende høyesterettsdommer Rehnquists assistenter. Siden da har det vært personlig kontakt mellom de to mennene, som delte en rekke konservative synspunkter.

Enda viktigere post

Enkelte liberale grupper har ført en kampanje mot John Roberts, men det ble tatt for gitt at han ville bli godkjent med et solid flertall ved avslutningen av de høringene som Senatet etter planen skulle ha innledet i dag.

Høringene i Senatets juridiske utvalg utsettes nå et par dager så de ikke faller sammen med onsdagens begravelse av Rehnquist på Arlington-kirkegården.

President Bush tok resultatet av høringene på forskudd da han med Roberts ved sin side fastslo at hans kandidat siden den første nominering var blitt grundig gransket, og at amerikanerne likte det de hadde sett.

Med sitt raske valg har presidenten sikret at Høyesterett vil ha alle ni dommere når den neste samlingen innledes 3. oktober. Sandra Day O'Connor har gjort det klart at hun først trer tilbake når hennes etterfølger er godkjent.

President Bush har samtidig sikret seg tid til å finne en kandidat til en post som mange observatører ser på som like viktig eller viktigere enn posten som Høyesterettsjustitiarius.

Det påpekes at William Rehnquist førte en konsekvent konservativ kurs, og at en konservativ etterfølger ikke vil endre balansen. Sandra Day O'Connor stemte derimot i enkelte saker sammen med domstolens mer moderate eller liberale medlemmer.

På livstid

Velger president Bush en mer konservativ dommer til å fylle denne posten, vil det kunne få avgjørende konsekvenser for domstolens beslutninger i saker om fri abort og positiv forskjellsbehandling. Her stemte O'Connor mot Rehnquist og sine tre konservative kolleger Antoni Scalia, Clarence Thomas og David Kennedy.

Ved å forfremme John Roberts til den høyeste posten, kan president Bush regne med en rask godkjennelse så han unngår nye politiske problemer i en situasjon der han er under hardt press etter regjeringens håndtering av orkanen «Katrina».

I en situasjon hvor presidentens popularitet har nådd et nytt historisk lavpunkt, ville det dessuten være vanskelig for ham å samle den nødvendige politiske kapital til å presse en mer kontroversiell kandidat gjennom den nødvendige godkjennelsesprosess i Senatet.

Interessen vil nå samle seg om hvem presidenten velger som ny etterfølger for dommer O'Connor. Selv om John Roberts kunne samle bred støtte, beklaget flere at Høyesterett nå kun ville ha én kvinnelig dommer, Ruth Bader Ginsburg.

For presidenten er det snakk om en sjelden mulighet for på en og samme tid sikre en konservativ domstol i mange år, siden alle utnevnes på livstid, og samtidig garantere sin egen politiske arv.

Høyesterettsjustitiarius har som de andre dommerne kun en stemme, men han skal lede arbeidet og har mulighet til å stikke ut kursen.