Den nye avlyttingsloven har skapt hard debatt, og borgerrettsforkjempere mener den undergraver kontrollen med myndighetene.

Men onsdag ble den vedtatt av Senatet, noe som regnes som en stor seier for president Bush.

– Loven vil gi våre etterretningstjenestemenn adgang til raskt og effektivt å overvåke kommunikasjon fra terrorister i utlandet, samtidig som den respekterer amerikanernes frihet og rettigheter her hjemme, sa Bush da han satte sitt navnetrekk på den nye loven.

Avlyttingsloven innebærer at myndighetene uten rettslig godkjenning kan avlytte utenlandske personer som befinner seg utenfor USA. Men det betyr også at amerikanere som kommuniserer med utlendinger, kan avlyttes uten slik godkjenning, påpeker borgerrettighetsgrupper.

Loven innebærer også at teleselskapene som bisto overvåkingstjenesten med avlytting i tiden etter terrorangrepene i 2001, ikke kan straffeforfølges. Denne avlyttingen ble foretatt uten rettslig fullmakt.