Bush har tidligere stilt Taliban overfor ultimatumet om å utlevere den hovedmistenkte bak terrorangrepene, Osama bin Laden, eller lide samme skjebne som terroristene. Bush har også erklært krig mot alle terrorisme.

Mobiliseringen av en massiv militær angrepsstyrke i regionen har skapt inntrykk av en nær forestående bombing av mål i Afghanistan. Frykten har sendt tusener av afghanere på flukt.

Også flere av presidentens nære medarbeidere har uttalt seg på en måte som vanskelig kan tolkes som annet enn at USAs mål ikke bare er å tvinge Taliban til å utlevere Osama bin Laden og hans menn, men også å styrte Talibanregimet.

Krigstrusselen mot Taliban har blitt gjentatt av USAs nærmeste allierte i Europa, Storbritannias statsminister Tony Blair, som tirsdag slo fast at Taliban står overfor en uunngåelig militær konflikt, med mindre de etterkommer USAs ultimatum.

Tonet ned

Men de siste dagene har trusselen om direkte militær offensiv blitt tonet ned. Bush sier nå at en måte å få bin Laden utlevert på, er et internt opprør mot Taliban. Han gir motstridende meldinger om hvorvidt USA fortsatt ønsker å kvitte seg med Talibanregimet.

— Det beste er nå å be om samarbeid med borgere inne i Afghanistan som er trøtte av å ha Taliban ved makten, og som er trøtte av å ha Osama bin Laden i sitt eget land, er den ene halvparten av presidentens budskap.

Men samtidig understreker han at USA ikke er ute etter å erstatte et regime med et annet.

— Vi driver ikke med nasjonsbygging. Vi er fokusert på rettferdighet, sa Bush, og siktet til at det han lovet i valgkampen om at det amerikanske forsvaret bare skal brukes i forsvar av nasjonale interesser og ikke for å tjene som et verdenspoliti eller blande seg inn i andre lands anliggender.

Bushs pressetalsmann Ari Fleischer tolket på en pressekonferanse presidenten dit hen at hans mål ikke er å styrte en regjering i en suveren stat. En militær aksjon i regionen er ikke planlagt "for å erstatte et regime med et annet".

Utydelig

Men hva USAs mål med Taliban egentlig er, er blitt mer utydelig. Bushs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Condoleezza Rice, sa senest søndag om Taliban-regimet at: "det afghanske folk ville ha det bedre uten dem. Vi skal se hvilke midler vi har til vår disposisjon for å gjøre det. Taliban må snart forstå at de har en veldig vanskelig beslutning å ta."

I et intervju med Reuters sa utenriksminister Colin Powell at det kan være snakk om å splitte Taliban som en del av planen med å bryte opp bin Ladens terrornettverk al Qaeda.

— Vi vil forsøke å finne svakheter i Taliban og vil forsøke å overbevise alle i landet om at det er i deres interesse å gjøre det presidenten sier, sa Powell og siktet til utleveringen av bin Laden.

Langvarig

Forsvarsminister Donald Rumsfeld har også bygd opp under inntrykket av at krigsmanøvrene ikke er nær forestående og at de har en helt annen karakter enn det folk tror.

Det er ikke snakk om noen storstilt invasjon i Afghanistan, og heller ingen massiv bombing. I stedet gjentok han onsdag at USA forbereder seg på en langvarig kamp med alle midler, og at USA må regne med at liv vil gå tapt.

Som et ledd i oppbygging av interne allianser i Afghanistan har USA kontakt med opposisjonen i Afghanistan, den såkalte Nordalliansen, og med Afghanistans eks-kong Mohammed Zahir Shah, som ble avsatt ved et kupp i 1973.

DEMPER SEG: President George W: Bush toner nå ned den mest tydelige krigsretorikken.