Ifølge Statsministerens kontor drøftet de to nødvendigheten av å bekjempe internasjonal terrorisme, betydningen av NATO-samarbeidet, de gode bilaterale forbindelsene mellom Norge og USA, Midtøsten og — selvsagt - Irak-spørsmålet.

De var enige om at Norge og USA, som nære allierte, har mange felles oppgaver også i fremtiden. De var også enige om at de to landenes gode samarbeid ikke må opphøre på tross av uenigheten om Irak-spørsmålet.

— Statsministeren redegjorde for Norges syn i Irak-spørsmålet. Han understreket at Norge konsekvent holder fast ved at enhver militær aksjon fra det internasjonale samfunns side må ha en klar forankring i FNs sikkerhetsråd, skriver Statsministerens kontor i en pressemelding. (NTB)

GODE VENNER IGJEN: President George W. Bush ringte i kveld til Norges statsminister for å forsikre ham at USA er Norges venn. Her fra et tidligere møte mellom de to.