Den høytidelige seremonien var en av de få anledningene britene har til å se Bush i løpet av det tre dager lange statsbesøket, som er omgitt av de strengeste sikkerhetstiltakene i britisk historie.

Bush og hans hustru ble mottatt av dronningen og prins Philip før prinsen geleidet Bush gjennom en inspeksjon av æresgarden som sto oppstilt på gårdsplassen foran slottet. Begge lands nasjonalsanger ble avspilt og en 41-kanoners salutt ble avfyrt.

Relativt få mennesker hadde møtt frem utenfor slottets gjerde for å se seremonien, blant dem noen få demonstranter med plakater mot Irak-krigen og USAs miljøpolitikk. De strenge sikkerhetstiltakene får skylden for at ikke flere hadde tatt seg frem til sentrum av London for å se velkomsten.

Seremonien ble avsluttet da Bush og dronningen gikk inn i slottet. Normal prosedyre ved statsbesøk er at dronningen og hennes gjest kjører sammen i en forgylt hestevogn gjennom Londons gater, men denne delen av seremonien var avlyst av sikkerhetsårsaker.

Ifølge slottet er Bushs besøk det første statsbesøket en amerikansk president avlegger i Storbritannia, selv om Woodrow Wilson ble mottatt med lignende pomp og prakt i London i 1918.

Bush har vært i Storbritannia to ganger tidligere som president, men de besøkene var mer å betrakte som arbeidsbesøk.