– Vi roser den enorme framgang det afghanske folk har gjort de senere år, og lover full støtte fra USA til de utfordringer Afghanistan nå står overfor, het det i en kunngjøring fra Bush.

– Nok en gang har det afghanske folk vist hvor fast besluttet de er på å bygge en bedre framtid for landet sitt, supplerte Blair.

Hvor mange av de 12,5 millioner stemmeberettigede som avga stemme under søndagens valg, er fortsatt uklart. Opptellingen vil ta lang tid i det uveisomme landet, og det endelige resultatet er først ventet om én måned.

GRATULERTE: Både USAs president George W. Bush og britenes statsminister Tony Blair gratulerer afghanerne med søndagens historiske valg på nasjonalforsamling.
REUTERS / Jason Reed