Av Jesper Kongstad

Etter langvarig og hardt press fra Europa lover den amerikanske presidenten, George W. Bush, at USA både vil respektere menneskerettighetene i den globale kampen mot terror, og at Washington skal arbeide målrettet for å få lukket den omstridte Guantanamo-leiren på Cuba.

Løftene, som i går ble avgitt under toppmøtet mellom EU og USA i Wien, kommer etter at EU gjentatte ganger har kritisert USA for behandlingen av Guantanamo-fangene.

Samtidig har saken om hemmelige CIA-fengsler og fangetransporter i Europa også ført til splid i det transatlantiske samarbeidet.

Bush sitt initiativ

EU rakk ikke selv å fremføre kravet om en lukking av fangeleiren hvor USA i et juridisk tomrom holder tilbake rundt 500 terrormistenkte. George W. Bush reiste selv saken og lovet Europa at USA arbeider med å finne en løsning som innebærer at fangene enten kan sendes hjem eller stilles for retten.

– Jeg forstår bekymringen over Guantanamo, og selv vil jeg gjerne stenge leiren. Men jeg vil ikke slippe kaldblodige mordere fri hvis det første de gjør på frifot er å begå nye drap, sa Bush på et pressemøte. Presidenten avventer dessuten en avgjørelse i saken fra amerikansk høyesterett.

Godt mottatt i EU

Meldingen om Guantanamo ble mottatt med glede i EU, som igjen understreket sakens prinsipielle karakter.

– Vi kan bare vinne kampen mot terror hvis vi ikke underminerer våre egne felles verdier som demokrati og frihet, sa Østerrikes kansler og EU-formann Wolfgang Schüssel.

Men striden mellom EU og USA i kjølvannet av Irak-krigen i 2003 er ennå ikke over. Bak toppmøtekulissene spøkte skandalen om amerikanernes behandling av fanger i Abu Graib-fengselet og den mulige massakren av sivile i Haditha i Irak, angivelig begått av amerikanske soldater.

Sett fra Brussel var det derfor også en stor seier at den amerikanske presidenten sa ja til en skriftlig erklæring om at USA vil respektere menneskerettighetene i terrorkampen.

– I overensstemmelse med våre felles verdier vil vi sikre at de skritt vi tar for å bekjempe terrorisme, til fulle samsvarer med våre internationale forpliktelser, herunder menneskerettighetene, flyktningekonvensjonene og folkeretten, fastslår USA og EU i en felles erklæring fra toppmøtet.

Bush ble sint

Med løftene om å respektere menneskerettighetene fortsetter George W. Bush den forsonlige kurs som han i sin andre og siste embetsperiode har slått inn på overfor Europa i forsøket på å hele sårene etter invasjonen i Irak.

Men det er tross alt grenser for hva den amerikanske presidenten vil finne seg i. George W. Bush ble sint og skiftet tonefall da en østerriksk journalist stilte spørsmål. Journalisten ville vite hvorfor borgere i flere europeiske land i en ny meningsmåling anser Bush og amerikansk utenrikspolitikk for å være en større trussel mot freden enn land som Iran, Kina og Nord-Korea.

Bush kalte dette «absurde» påstander og henviste til at USA er et åpent demokrati.

På toppmøtet ble EU og USA også enig om å skjerpe tonen overfor Iran og Nord-Korea.