-Basert på alt jeg har sett tror jeg ikke noen kunne ha hindret grusomhetene 11. september. Men nå vet vi at tusenvis av trenete mordere forbereder seg på å angripe oss. Dette fryktelige faktum tvinger oss til å handle annerledes, sa Bush i en fjernsynstale natt til fredag norsk tid.

Ikke fulgt opp

En egen kongresshøring pågår nå etter at en rekke rapporter har avslørt svikt i etterretningsrutinene og at advarsler om terrorhandlinger ikke ble fulgt opp før de fatale terrorhandlingene 11. september i fjor.

-Vi vet nå at mistanker og kunnskap blant våre fremste agenter ikke fikk nok oppmerksomhet, sa presidenten i talen.

Bush varslet at et nytt regjeringsorgan for etterretning og indre sikkerhet vil bli opprettet. Det vil få et årlig budsjett på nærmere 300 milliarder kroner.

Haster

Bush lovet imidlertid at størrelsen på det føderale byråkratiet ikke skal øke, og at eksisterende organer vil bli samlet i ett nytt.

Bush sa det haster med å få etablert den nye strukturen og han ba Kongressen om å gi sin tilslutning innen utgangen av året.

Det nye direktoratet vil ta opp i seg dagens Secret Service, tolltjenesten, immigrasjons— og innvandringsmyndigheten og grensepatruljen.

(NTB)