I den fjerde og siste av talene som han har holdt for å forsøke å imøtegå opposisjonen hjemme, styrke støtten til krigen og styrke soldatenes moral, beklaget han feil i etterretningen forut for invasjonen i mars 2003.

Men han forsvarte det som er blitt omtalt som «forkjøpsangrep».

– I en tid med terrorisme og masseødeleggelsesvåpen vil vi ha ventet for lenge hvis vi lar truslene bli virkelighet, sa Bush.

Bush avviste i talen onsdag, holdt dagen før det historiske valget i Irak, kravet fra den hjemlige opposisjonen om å fastlegge en plan for tilbaketrekking fra Irak.

– En oppskrift på katastrofe, kalte Bush det, fordi det ville sende feil melding til amerikanske soldater, irakerne og al-Qaida.

– Det ville være å si at USA oppgir målet de risikerer sine liv for, og at ofrene fra deres kamerater som er blitt drept i krigen har vært forgjeves.

USA håper at valget i Irak vil fungere som et symbolsk slag mot den væpnede motstandene i Irak, og Bush omtalte utenlandske ekstremister og Saddam-lojalister som de viktigste kreftene bak motstanden.