KLAUS JUSTSEN

Motstandere av dødsstraff håpet at man med guvernørens omstridte avgjørelse — bare timer før hans avgang - hadde nådd et historisk vendepunkt og at 2003 blir rettsreformenes år.

Andre påpekte advarende at det allerede er så mye strid omkring konverteringen av dødsdommene og benådningen av fire menn at resultatet kan bli det stikk motsatte.

Benådet ingen

Kun én stat fulgte Illionois' eksempel, ved å suspendere eksekveringen av dødsstraffer fra begynnelsen av 2000. Den demokratiske guvernøren i Maryland, Paris Glendenning, betegnet det som moralsk korrekt. Hans republikanske etterfølger Robert Ehrlich har imidlertid straks gjort det klart at han vil oppfylle sitt valgkampløfte om å gjenoppta henrettelsene.

Det ventes heller ingen kursendring fra president George W. Bush. I Det hvite hus understrekes det at presidenten er en varm tilhenger av dødsstraff, som etter hans mening avskrekker mange fra å begå alvorlige forbrytelser.

I sine seks år som Texasguvernør brukte George W. Bush ikke en eneste gang sin fullmakt til å benåde en dødsdømt eller til å konvertere straffen til livsvarig fengsel.

Det var også under president Bush at forbundsstaten i 2001 gjenopptok henrettelsene etter en 38 år lang pause. Timothy McVeigh, som sprengte forbundsbygningen i Oklahoma City i luften, ble den første som ble henrettet under denne regelen.

Urettferdig

I fjor ble 71 dødsdommer eksekvert med nesten halvparten av dem i Texas. I alt sitter det 3.700 på dødsgangene, hvilket er en historisk rekord. Nesten alle ble dømt ifølge de lovene som i 39 av de 50 stater omfatter dødsstraffen.

Observatører påpeker også at opinionsmålinger viser at omkring 70 prosent av amerikanerne fortsatt erklærer seg som tilhengere av dødsstraffen. Det er et fall på et titall prosent i forhold til målinger tidlig på 90-tallet, men fortsatt et så massivt flertall at politiske inngrep betraktes som utelukket.

Fra flere sider påpekes det imidlertid samtidig at 40 prosent erklærer seg overbeviste om at dødsstraffen anvendes urettferdig. Denne holdningen antyder en mulighet for at guvernør Ryans beslutning utløser en debatt om rettssakenes forløp og bevisbyrde.

En undersøkelse av flere års dødsdommer i Maryland gjorde det klart at dødsstraffen ble anvendt langt hyppigere når offerne var hvite. Den nye republikanske guvernøren har avvist denne skjevheten som et argument for å innstille henrettelsene.

I Illionois hevdet den nye guvernøren Rod Blagojevich at forgjengerens avgjørelse var en stor feiltagelse.