FRANK M. ROSSAVIK

Istanbul

Mange la merke til at George W. Bush fikk en lapp under møtet i går morges og deretter smilte. Den håndskrevne lappen kom fra sikkerhetspolitisk rådgiver Condoleezza Rice, via forsvarsminister Donald Rumsfeld.

Teksten lød slik: «Herr president, Irak er suverent. Et brev ble overlevert av Bremer kl. 10.26 irakisk tid. Condi».

Bush skrev en lapp tilbake: «La friheten styre».

Like etter ble alle de 26 stats— og regjeringssjefene orientert av amerikanerne. Ifølge kilder kom det ingen applaus eller andre følelsesladde ytringer. Nyheten ble bare «tatt til etterretning», sier en kilde.

Kjell Magne Bondevik sier «nyheten ble ønsket velkommen».

Noen stor feiring var det heller ingen grunn til. Sikkerhetssituasjonen i landet er høyst problematisk, med nesten daglige terroraksjoner og kidnappingsdrama.

På en felles pressekonferanse her i Istanbul sa George W. Bush og Storbritannias statsminister Tony Blair at den nye regjeringen må «ta sterke sikkerhetsforanstaltninger».