President Bush har bestemt at han ikke pålegger kullfyrte kraftverk strengere utslippskrav. Kunngjøringen slukker håpet om redusert utslipp av drivhusgasser i USA, skriver New Scientist. Avgjørelsen blir vurdert som et kraftig tilbakeslag for internasjonale utslippsforhandlinger og fordømmes verden over.

I et brev til de republikanske senatorene trakk Bush tilbake sitt valgkampsløfte om redusering av CO2-utslipp fra kullkraftverk. Argumentet bak er en ny studie som viser at reduksjonene ville blitt for dyre.

Han gjentok også sin motstand mot Kyoto-protokollen hvor målet er en 5,2 prosents utslippsreduksjon av drivhusgasser innen 2012.(Origo)