Han kommer også til å be om ytterligere 900 milliarder kroner for regnskapsåret 2008, opplyste en regjeringstalsmann fredag.

Talsmannen sa videre at Bush snart vil presentere en foreløpig kostnadsberegning som viser at Irak-krigen vil koste amerikanerne ytterligere 313 milliarder kroner i 2009.

Bush skal legge fram disse tallene når han presenterer budsjettet for Kongressen førstkommende mandag.

De om lag 625 milliarder kronene presidenten kommer til å be om, kommer i tillegg til de 438 milliarder kronene Kongressen allerede har bevilget til krigføringen i 2007. Det gjør inneværende år til det dyreste hittil i Irakkrigen.