I intervjuet med TV-stasjonen NBC sier han imidlertid at han til å begynne med motsatte seg en invasjon da han diskuterte saken med sine rådgivere.

— Jeg var av en annen mening. Jeg ville ikke bruke militær makt, sier han i intervjuet, som er laget i forbindelse med at Bushs memoarer «Decision Points» kommer ut tirsdag.

Men han lot seg etter hvert overbevise om at en militærinvasjon var det eneste rette, selv om det etter hvert viste seg at det ikke fantes masseødeleggelsesvåpen i Irak.

— Ingen ble mer sjokkert enn jeg da de ikke fant våpen. Jeg ble dårlig hver gang jeg tenkte på det, og det blir jeg fortsatt, sier Bush.

Men han mener fortsatt at krigen i Irak var riktig, og han ser ingen grunn til å be om unnskyldning for den.

— Å be om unnskyldning ville i praksis si at beslutningen var feil. Jeg mener ikke det var feil beslutning.

Den 500 sider lange boken starter med terrorangrepet 11. september 2001, og slutter med de siste dagene av Bushs mandatperiode, da den økonomiske krisen hadde rammet USA med full tyngde.