— Verden har nå kommet sammen og sagt at det ulovlige regimet i Irak ikke vil bli tillatt å ha biologiske, kjemiske eller kjernefysiske våpen. Min regjering vil sørge for at verdens dom blir håndhevet, sa Bush i en radiotale. Han sa at våpeninspektørene må få tilgang til alle steder, dokumenter og personer de ønsker, når de gjenopptar sitt arbeid i Irak. Noe annet vil være et tegn på at Irak ikke retter seg etter FNs vedtak. I resolusjonen som ble vedtatt enstemmig i FNs sikkerhetsråd fredag kreves det at våpeninspektørene må få fullstendig frihet til å undersøke irakisk territorium. Irak advares om at brudd på FN-resolusjoner kan få «alvorlige konsekvenser.»