Bush kaller resolusjonen for tøff og effektiv.

Resolusjonen, som åpner for våpenboikott og økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea, ble lørdag enstemmig vedtatt i FNs sikkerhetsråd. Vedtaket kom en knapp uke etter at Nord-Korea gjennomførte en underjordisk atomprøvesprengning.

Også Frankrike er fornøyd med vedtaket.

– Jeg hilser Sikkerhetsrådets resolusjon velkommen, sier utenriksminister Philippe Douste-Blazy i en uttalelse.

– Vedtaket demonstrerer klart at Nord-Koreas oppførsel ikke kan tolereres, sier han, og legger til at resolusjonen også legger grunnlaget for en fredelig og demokratisk løsning på den nåværende krisen.