I alt 136 representanter i den folkevalgte forsamlingen stemte for det landsomfattende forbudet, mens to unnlot å stemme. Det var ingen stemmer mot forslaget. Det er heller ikke ventet at det belgiske senatet vil stanse forbudet.

Ifølge vedtakets ordlyd blir det nå forbudt å gå med plagg som forhindrer full identifikasjon av personen som går med det. Forbudet omfatter dermed religiøse hodeplagg som burka og nikab.

Forbudet gjelder på alle steder som er «ment for offentlig bruk eller tjenesteytelse». Det kan gjøres unntak for arrangementer som karneval.

Personer som trosser forbudet, kan straffes med bøter på 15–25 euro (118–196 kroner) eller fengsel i sju dager.

Hva synes du om avgjørelsen? Si din mening her.