ERLING VESTER JAKOBSEN

De problemene mongolske horder med å forsere muren of invadere Kina for århundrer siden, har ikke veientreprenørene i Shaanxi hatt.

De har kjørt sine store gravemaskiner rett inn i muren og fjernet tre deler av muren, hver på 35 meters bredde. Til og med et stykke av Muren som ifølge arkeologer var uhyre godt bevart. Inntil bulldozerne kom i år.

— Vi påla dem å stoppe, men de fortsatte bare med ødeleggelsene. Og de hadde ingen tillatelse til å smadre en vital del av vår kulturarv, sier Chen Anli fra Shaanxi-provinsens fortidsminneforvaltning til avisen South China Morning Post.

— De seksjonene entreprenørene har ødelagt, var uhyre velbevart, men nå vil vi aldri være i stand til å rekonstruere det ødelagte, sier han.

Entreprenøren med bulldozeren jobbet på et veiprosjekt - en ny hovedvei mellom havnebyen Qingdao i Shandong-provinsen til Ningxia-provinsen i Nordvest-Kina.

Chen Anli opplyser at det ikke hadde vært noe problem for veibyggerne å føre veien uten om Muren.

De tre entreprenørfirmaene har hver fått en bot på omkring 400.000 kroner. Men det kan ha vært en god forretning for dem likevel. det er nemlig mulig de har gjort arkeologiske funn i området.

I april gravde et entreprenørfirma ut en 2000 år gammel grav fra Han-dynastiet i Shaanxi - og plyndret den etterpå ...

Lokalmyndighetene i Beijing går nå håndfast til verks for å hindre liknende ødeleggelser hos dem. Det er satt strenge regler for ferdsel i nærheten av Muren, og fra 1. august blir det forbudt å ferdes på uavmerkede strekninger av Muren innenfor Beijings område. Det er blitt svært populært, både blant utlendinger og kinesere, å foreta vandre- og klatreturer på de uveisomme delene av Muren.

Og det kommer samtidig strengere regler for hvor tett på Muren det kan bygges. Nybygg skal ligge minst en halv kilometer vekke fra muren, og en del eksisterende bygninger tett på Muren vil bli krevd fjernet - med henvisning til at de er ulovlige etter de nye reglene.

— Deler av Muren har mistet karakteren av å være et militært forsvarsverk, og noen steder minner Muren om en markedsplass, sier Sun Ling fra Beijings administrasjon av kulturelle Minnesmerker.

Beijings administrasjon vil også beskytte de store delene av Muren som ikke er restaurert. De mange turistene som besøker de mest tilgjengelige delene av muren, lager nemlig skader, sier Sun Ling.

— Noen graver hull til teltene sine, og noen landsbybeboere bygger boder for å avkreve ulovlige gebyrer fra turistene, sier Sun, som sammen med kolleger de siste to år har undersøkt hvordan Muren brukes i Beijings område.

Den store muren er en milliardforretning for Beijing. Omkring seks millioner turister besøker hvert år den delen av Muren som hører inn under Beijings administrasjon, og det skaper sysselsetting for tusenvis av mennesker. Men det forårsaker også stor slitasje.