Fransk politi fant minst fem babyer som var solgt av den bulgarske ligaen, og har arrestert flere franske adoptivforeldre. Parene skal ha betalt rundt 40.000 kroner for babyene.

Opprullingen av ligaen begynte i juli i fjor, da en bulgarsk kvinne leverte en politianmeldelse om kidnapping. En bulgarsk familie skal ha ledet virksomheten, der unge gravide kvinner ble tilbudt mellom 3.000 og 8.000 kroner for å føde i Frankrike og overlevere babyene til franske par.

Ifølge fransk politi ble kvinnene innskrevet på sykehuset i eget navn, mens adoptivfaren oppga seg selv som barnets far på fødselsattesten, eller den gravide oppga navnet til adoptivmoren på sykehuset. Noen av de bulgarske kvinnene prostituerte seg i Frankrike før eller etter fødselen.

Parene som er involvert, kan bli tiltalt for blant annet kidnapping, forfalskning av fødselsattester og menneskesmugling.

En fransk domstol skal avgjøre om babyene skal returneres til adoptivforeldrene, med ordre om å sikre at de får utdanning, eller om de skal plasseres i fosterhjem.