— Forhandlingene har vært utrolig kompliserte, sa en rødøyd og sliten, men tilsynelatende lykkelig EU-formann Tony Blair på en pressekonferanse i Brussel kl. 03 i natt. Da var budsjettavtalen for 2007-2013 akkurat inngått, etter sammenhengende forhandlinger siden fredag formiddag.

Tautrekkingen endte med at britene gir opp 10,5 milliarder euro av sin berømmelige rabatt, fremforhandlet av Margaret Thatcher i 1984. Til gjengjeld fikk britene gjennomslag for at EU-kommisjonen skal gå igjennom og vurdere alle sider av EUs pengebruk i 2008/2009. Det blir også åpnet for endringer underveis i budsjettperioden dersom det blir enighet om det.

Frankrike holdt fortet

Bak dette revisjonskravet fra britene ligger et sterkt ønske om å kutte i EUs store utgifter til landbruk, noe Frankrike har strittet imot av alle krefter. Observatører merket seg da også at franskmennene ikke lot seg tvinge til noen forpliktende innrømmelser på dette feltet.

Blair la spesielt vekt på at budsjettet er et godt budsjett for de nye, fattige medlemslandene i Øst-Europa. Uten et sjuårsbudsjett ville de ikke kunnet planlegge slik de trenger, sa britenes statsminister.

Men han understreket samtidig at støtten til de nye vil være til glede for alle, som vil nyte godt av deres økonomiske vekst.

— Dette er en investering som vil gi en voldsom avkastning: Den samlede velstanden i Europa vil øke, sa Blair.

Upopulært hjemme

Både Frankrikes Jacques Chirac og Tysklands nye kansler Angela Merkel roste avtalen. Chirac ga til og med Blair honnør for å ha gått med på en rabatt-reform som han innså var politisk vanskelig for Blair på hjemmebane.

Det samlede budsjettet endte på 862,3 milliarder euro. Det utgjør 1,045 prosent av EU-landenes bruttonasjonalinntekter.

EU-formann Tony Blair og EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso på nattens pressekonferanse. FOTO: REUTERS