Det er første gang det blir meldt om et slikt opptog i Burma siden militærjuntaen i september slo hardt ned på folk som marsjerte til støtte for demokratiske reformer.

Munkene sang bønner mens de marsjerte, men det ble ikke ropt politiske slagord, ifølge øyenvitnene. Opptoget varte i en time. Deretter dro deltakerne tilbake til klostrene der de bor, opplyser to munker på telefon fra byen.

I forrige måned ble det arrangert flere demonstrasjoner mot militærjuntaen i Pakokku. Byen er kjent for sine mange klostre og regnes som er senter for buddhistisk opplæring.

REUTERS