• Mer forskning må rettes mot sykdommer i fattige land. Helse er en forutsetning for at landene skal kunne få økonomisk utvikling, sier generaldirektør Gro Harlem Brundtland i WHO.

Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at helseforskning tradisjonelt har vært dreiet mot rike lands behov. Bare 10 prosent av ressursene brukes på 90 prosent av verdens helseproblemer.

— Etter åra i WHO ser jeg enda tydeligere betydningen av å få til forskning på sykdommer som nesten utelukkende rammer de fattige. Opp mot en milliard mennesker har malaria, men vi hører at det ikke finnes noe marked for malariaprodukter, sier Brundtland til Dagbladet.

WHO-direktøren mener at man ved å utvikle gode medikamenter, og kanskje vaksiner, mot malaria, tuberkulose og hiv kan gjøre mye for økonomien i fattige land.

(NTB)