Hun ber landene bedre kvaliteten på sine matvarer.Sammen med Hartwig de Haen, assisterende direktør for FNs matvareorganisajon (FAO) åpnet Brundtland møtet til Codex Alimentarius Commission, et internasjonalt organ som setter standarder for matkvalitet. Merking I en uke skal representanter for de 165 medlemslandene diskutere matkvalitet og -sikkerhet, med kugalskap (BSE) og andre matskandaler friskt i minne. Blant temaene som skal tas opp er bioteknologi i matproduksjonen, merking av økologiske og genetisk modifiserte matvarer, tilsetningsstoffer og forurensende stoffer.— Vi må bedre systemene vi bruker for å sørge for sikker mat, og gjenoppbygge forbrukernes tillit. Vi må vurdere systemet på nytt, hele veien fra gårdsbruk til matbordet, sa Brundtland. Sporbarhet - Myndigheter verden over finner det ytterst nødvendig å oppgradere sine systemer for sikre matvarer. I mange utviklingsland finnes det imidlertid ikke noe slikt system fra før, sa hun videre. Hun oppfordret til å bistå disse landene til å skape slike systemer og understreket at både industriland, som importerer fra u-landene, og u-landene selv ville tjene på slike systemer. De Haen opplyste at en arbeidsgruppe hadde sett på nye tiltak for å sikre en kjede av dokumentasjon om opprinnelse og slag av enhver matvare og ingrediens. Men han påpekte at slik «sporbarhet» av matvarene vil føre til ekstra kostnader.