Ifølge en rapport fra FNs miljøprogram (UNEP) som legges fram mandag, er skyen en giftig blanding av aske, syre, aerosoler og andre partikler. Den fører til skader på jordbruket og kan endre både nedbørs— og vindmønsteret over et område som strekker seg fra Afghanistan til Sri Lanka.

Den såkalte Asiatiske brune skyen stenger ute sollyset og utløser både tørke og flom, som kan sette millioner av menneskeliv i fare. Monsunen kan forstyrres og økonomisk vekst kan reduseres som følge av skyen.

— Vi har et tidlig varsel. Vi har klar informasjon og vi har allerede sett noen virkninger. Men vi trenger mye mer informasjon, sa UNEP-direktør Klaus Töpfer på en pressekonferanse.

Töpfer sa at skyen er et resultat av skogbranner, brenning av jordbruksavfall, en dramatisk økning i utslipp av fossile drivstoffer fra kjøretøyer og fabrikker, og utslippene fra millioner av ineffektive kokeapparater som bruker kumøkk, ved og andre biologiske materialer som brensel.

Ifølge UNEP-studien fører skyen til en reduksjon på 15 prosent i mengden sollys som når fram til jordoverflaten, mye mer enn ventet. Dermed varmes de lavere delene av atmosfæren opp fordi skyen absorberer varmen.

"Kombinasjonen av avkjøling av jordoverflaten og oppvarming av de lavere lag av atmosfæren fører til et skarpt fall i nedbør over de nordvestlige delene av Asia og økt nedbør langs østkysten av Asia," heter det i erklæringen fra UNEP.

Ifølge studien kan nedbøren over det nordvestlige India, Pakistan, Afghanistan, det vestlige Kina og Sentral-Asia bli redusert med mellom 20 og 40 prosent.

Ifølge Töpfer er studien en relevant påminnelse til toppmøtet i Johannesburg i neste måned om at det trengs handling, ikke ord, for å sikre klodens framtid.

— Det enorme forurensningsproblemet som vokser fram i Asia er en illustrasjon på truslene og utfordringene som toppmøtet må ta opp, sa han.

(NTB)