Norsk Folkehjelps våpenekspert sier fagfolkene er i villrede.

Den britiske avisen The Times skriver at Israel muligens bruker ammunisjon som inneholder fosfor, noe som kan gi alvorlige brannskader og være i strid med folkeretten. Andre tror det er klasevåpen som slippes over det tett befolkede palestinske området.

Men mangelen på bilder og rapporter fra kampsonene gjør at ekspertene er usikre på hva slags våpen som er i bruk.

– Jeg klarer ikke å få noe substansielt ut av bildene. Det er ingen som kan si hva slags våpen det er, sier Per Nergaard i Norsk Folkehjelp.

Han var mandag i kontakt med både britiske og amerikanske våpeneksperter uten at noen kunne gi noe svar.

– Men det er ikke klasevåpen i tradisjonell forstand. Det er viktig å få fram, sier Nergaard.

Nergaard sier generelt at det foreløpig ikke har kommet overlevelseshistorier, bilder eller andre rapporter som tyder på at Israel har tatt i bruk klasevåpen på Gazastripen, slik landet gjorde i Sør-Libanon i 2006.

Han tror det kan være en helt ny type våpen eller ammunisjon som blir brukt.

Røyklegging

Ved siden av klasevåpen og fosforbomber, som har til hensikt å antenne målene de treffer, har det også vært spekulert på om det kan dreie seg om såkalte termobariske våpen. Dette er våpen som skaper et voldsomt lufttrykk på bakken. Men heller ikke dette fester Nergaard større lit til ut fra bildene han har sett.

– Min teori er at dette er våpen som blir brukt til å lage røyk på bakken, sier Nergaard. Slik «pyroteknisk ammunisjon» har til hensikt å blende eller skape distraksjon.

Dette støttes opp av uttalelser fra en israelsk sikkerhetsekspert i The Times om at røyken skal «blende fienden slik at våre styrker kan gå inn».

Røykleggingsvåpen kan inneholde fosfor, men har ikke samme virkning som brannstiftervåpen med fosfor, som altså ikke skal brukes i sivile områder ifølge folkeretten.

Ikke-dødelig våpen

Nergaard viser til at ildkulene man kan se på TV-bildene faller veldig sakte til bakken, og sier at dette tyder på at det ikke er tenkt som et våpen som dreper.

Oberstløytnant Halvor Johansen ved Forsvarets stabsskole kan heller ikke si hva slags våpen Israel har tatt i bruk under framrykkingen på Gazastripen.

– Det vi ser er ikke klasevåpen i tradisjonell forstand, men det er klart at det kan ligne en slik kargoammunisjon som det kalles, som skytes ut med en konteiner og med mindre sprenglegemer inni seg, sier Johansen til NRK.

Det israelske forsvaret avviser overfor The Times at det bruker fosfor og sier «Israel bruker materiell som er tillatt under folkeretten».

Nergaard påpeker at det uansett våpenbruk blir vanskeligere å skåne sivile når kampene nå raser på bakken etter en uke med luftangrep som er bedre egnet til å treffe militære mål mer presist. Men uansett er Nergaard kritisk til Israels moral når det gjelder våpenbruk.

– Israel har høy teknologisk kapasitet, men lav moral når det gjelder bruk av våpen, mener Nergaard.

YANNIS BEHRAKIS
GIL COHEN MAGEN