En ny kartlegging fra Rikskriminalpolisen viser at det omsettes 25 til 30 tonn cannabis i Sverige i året, kanskje mer.

Tidligere har myndighetene antatt at markedet omfattet tre tonn, selv om det også har vært operert med høyere tall. Ifølge nyhetsbyrået TT er imidlertid det nye tallet svært oppsiktsvekkende.

Det betyr blant annet at politi og tollvesen kun beslaglegger maksimum 3 prosent av all cannabis om finnes i landet. For det andre finnes det et stort antall cannabisbrukere som aldri er tatt med i tidligere målinger. Disse befinner seg i grupper som myndighetene ikke har oversikt over, trolig i en gråsone mellom ungdommer og tunge misbrukere, ifølge regjeringens narkotikakoordinator, Bjørn Fries.