I en meningsmåling publisert i avisen The Times får Labour støtte av 28 prosent av de spurte. Dermed er Gordon Brown nede på omtrent samme nivå som før finanskrisen.

De konservative får 42 prosents oppslutning.

Målingen viser også at britene mener den konservative opposisjonslederen David Cameron er bedre skikket enn statsminister Brown til å lede landet gjennom den økonomiske krisen.

41 prosent holder en knapp på Cameron, mot 32 prosent for Brown.

Storbritannias tredje parti, Liberaldemokratene, gjør det også godt på målingen. Partiet får 18 prosents oppslutning, en framgang på 3 prosentpoeng.