Populariteten til skotten har sunket til hittil laveste nivå siden han overtok etter Tony Blair i juni.

Også i klimapolitikken har Labour-sjefen mistet initiativet. Det konservative partiet fremstår i mange briters øyne som langt mer offensivt og handlingsorientert. Nå tar Gordon Brown grep for å skaffe regjeringspartiet større legitimitet i klimasaken. I sin aller første miljøtale som statsminister sist mandag, varslet han en rekke tiltak som skal bringe ham opp i elitedivisjonen i klimakampen, der tyskernes forbundskansler Angela Merkel alt befinner seg.

Nå har Gordon Brown åpenbart lyttet til advarslene fra FNs klimapanel og kommet til den erkjennelse at Storbritannia står overfor tøffe valg. Konkret vurderer han nå å oppjustere målene for utslippskutt til ambisiøse 80 prosent innen 2050.

Statsminister Brown påpeker at de omfattende utslippskuttene i 2050 må skje i en økonomi som er to og en halv ganger større enn dagens nivå.

— Derfor trenger vi en ny teknologisk revolusjon, sa Brown i mandagens tale. For å understreke sitt teknologioptimistiske mantra, tilføyde han at en klimavennlig energisektor kan skape én million jobber bare i Storbritannia innen 2050.

Det er første gang Brown tar 80-prosentmålet i sin munn. Det skjer etter at miljøvernere og flere klimaforskere de siste månedene har påpekt at tilnærmet nullutslipp av drivhusgasser i 2050 tvinger seg frem. Makter vi ikke den målsettingen, risikerer vi at grensen for to graders oppvarming av kloden blir overskredet. I sin tur kan det utløse dramatiske konsekvenser mange steder i verden, ifølge FNs klimapanel.

I miljøtalen slo Brown tilbake mot dem som hevder at Storbritannia har til hensikt å undergrave EUs målsetting om 20 prosent fornybar energi innen 2020. Problemet til Brown er at andelen i dag er på skarve to prosent. Derfor står den britiske regjeringen overfor enorme utfordringer, noe statsministeren vil løse med storstilt vindkraftutbygging, både til land og til havs.

For å sukre pillen overfor folk som ikke ønsker digre mastodonter av noen vindturbiner i nærmiljøet, vil regjeringen friste dem med billigere strøm. Motstanden mot vindkraftprosjekter i Norge fortoner seg nesten som flau bris sammenlignet med turbulensen planene utløser mange steder på De britiske øyer. Utbredelsen av fenomenet NIMBY, Not In My Back Yard, er en alvorlig trussel mot oppfyllelse av fornybar-forpliktelsen Storbritannia har påtatt seg.

I ukene frem mot Bali-møtet flesker europeiske toppledere til med stadig sprekere klimaforslag. I Frankrike leker president Sarkozy med tanken om å legge all utbygging av flyplasser og motorveier på is. Han pønsker også på om klima kan brukes som virkemiddel i handelspolitikken. De land som ikke respekterer Kyoto-protokollen, for eksempel USA og Australia, kan bli straffet med høyere importtoll på sine varer. Ingen bombe, kanskje, at forslaget er blitt avvist i noen kretser som nok et dårlig kamuflert proteksjonisme-fremstøt fra franskmennene.