Det er BBC som melder dette.

En firedel sier også at berusede kvinner delvis selv har ansvaret, hvis de blir voldtatt mens de er fulle. Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International beskriver resultatene av sin egen meningsmåling om britiske holdninger til voldtekt som «virkelig sjokkerende».

Ifølge Amnesty viser målingen også at den britiske regjeringens forsøk på å redusere antallet voldtekter er en fiasko. En talsmann for innenriksdepartementet i London svarer at loven nylig er blitt endret, med sikte på å få flere voldtektsmenn dømt og straffet.

– Vi har gjort en rekke endringer i rettsvesenet og i politiets og påtalemyndighetens arbeidsrutiner. Hensikten er å sette hensynet til ofrene i første rekke og å gjøre det lettere å få voldtektssaker opp for retten med sikte på en fellende dom, sier talsmannen.

I forrige årsperiode (2004/2005) lå tallet på voldtekter i Storbritannia på 12.867, en økning på 4 prosent i forhold til perioden før. Bare 6 prosent av anmeldelsene i slike saker førte til fellende dom, het det på den britiske rikskringkastingens nettsider mandag.