Britiske, australske, og new-zealandske soldater ble brukt i stråleeksperimenter med kjernefysiske våpen i Maralinga i Sør-Australia på 50-tallet, innrømmer den britiske regjeringen. Innrømmelsen kommer etter et dokumentfunn Australian National Archive. Det var imidlertid klær som var gjenstand for testene, ikke mennesker, hevder regjeringen.

Forskeren Sue Rabbitt Roff, som fant dokumentet, avviser regjeringens påstander om at den testet klær og ikke mennesker. Tusenvis av samveldesoldater måtte stå utendørs og observere detonasjonene, sier hun.Minst 26 av de 76 som deltok ble eksponert for stråling høyere enn maksimumsgrensen for tillatt stråling på 0,3 røntgen i uken. Den høyeste eksponeringen var på 0,66 røntgen i løpet av noen få timer, ifølge dokumentene.

Veteraner fra Maralinga har fortalt om kjøretøy som virvlet opp støv slik at soldatene skulle bli eksponert for en skikkelig dose nedfall. Dessuten måtte de arbeide 100 til 150 meter unna senterpunktet for eksplosjonen uten beskyttelse dagen etter detonasjonen.

Militært personell ble sendt til områder med lav stråling for å teste ulike uniformer, heter det i uttalelsen fra den britiske regjeringen. Dokumentet som Roff fant, datert 12. oktober 1956, forteller om en serie av fire atmosfæriske kjernefysiske sprengninger i Maralinga mellom september og oktober 1956. Dokumentet navngir drøyt 75 soldater og 1 sivilist som ble utsatt for stråling.

Dokumentene motsier britiske påstander i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 1997 om at mennesker ikke ble brukt i kjernefysiske tester, sier Roff. Påstandene førte til at Storbritannia slapp unna krav om kompensasjon, skriver Environment News Service.(Origo)