Både gutter og jenter velger i stigende grad å ta eksamener i matematikk, naturfag og moderne fremmedspråk. Og for første gang noensinne har nå mer enn hver fjerde elev fått beste toppkarakter ved eksamen på artiumsnivå, skriver avisen The Independent.

Hele 96,9 prosent av kandidatene ved årets såkalte A-level-eksamener fikk ståkarakter. Fortsatt leder jentene over guttene i kampen om å bestå, men guttene har kuttet inn på ledelsen og ligger nå bare 1,2 prosentpoeng bak, het det på London-avisens nettsider lørdag.

– Det skyldes nok at eksamensordningen er blitt mer «guttevennlig» igjen, med økt fokus på avslutningseksamen. Jentene gjør det bedre når det undervises etter kursmodellen uten noen slik eksamen, sier lærertalsmannen John Dunford.

For britiske universiteter og høyskoler er den høye ståprosenten og det økende antallet elever med toppkarakterer problematisk. De får nå en enda tøffere jobb med å fordele det begrensede antallet studieplasser de har til disposisjon, skriver The Independent.