Vegringen mot å tilegne seg språkferdigheter er verst blant gutter fra arbeiderklassen, mens middelklassebarn generelt og jenter spesielt er mer lærevillige. Myndighetene bør vurdere å gi jenter og gutten språkundervisning hver for seg, sa Bell ifølge BBC denne uken.

Sjefinspektøren påpekte ifølge den britiske rikskringkastingens nettsider at barn i fattige områder får dårligere gjennomsnittskarakterer i språkfag enn barn i mer velstående strøk. – Språk kan bli et fagområde for jenter fra middelklassen, framholdt han.

– Vi vet at flere jenter enn gutter tar moderne språk som valgfag, og at skoler i økonomisk utarmede strøk ikke tilbyr like mye undervisning i slike språk som skoler i rike områder. Men vi vet ikke hvorfor, fortsatte David Bell.

Han tror forklaringen kan være at guttene har dårligere selvbilde en jentene og mindre tillit til at de kan tilegne seg fremmedspråk, noe britene alltid har vansker med. Samtidig kan språkferdigheter framstå som upatriotisk og «feminint», mener sjefinspektøren.