Forskere ved Oxford-universitetet i Storbritannia har testet en vaksine som kan virke mot alle kjente typer av influensa-viruset, skriver Aftenposten.no.

Vaksinen retter seg mot en annen del av viruset enn de tradisjonelle influensa-vaksinene, som må endres hver sesong.

Vaksinen er testet for første gang med positive resultater på mennesker som ble infisert med influensavirus, skriver den britiske avisen Guardian.

En vaksine tilstrekkelig? Vaksinen er utviklet av et forskerteam ved Jenner-instituttet på Oxford, og retter seg mot proteiner i virusets kjerne som er felles for alle influensatyper, i stedet for de som sitter på utkanten av viruset, som ofte muterer og blir immune mot vaksinen.

Ved utbredt bruk kan vaksinen hindre pandemier som svineinfluensa-utbruddet for to år siden, og fjerne behovet for en årlig influensavaksine. Dermed vil man spare både mye tid og penger, ettersom det tar flere måneder å utvikle en ny influensavaksine.

Ny virkemåte — Problemet med influensa er at man har mange forskjellige typer, som endrer seg hele tiden. Noen ganger kommer det en type fra fugler eller svin som vi ikke er immune mot. Vi trenger nye vaksiner, og klarer ikke å produsere dem raskt nok, sier Adrian Hill, som leder Oxfords Jenner-institutt, til Guardian.

Mens tradisjonelle influensa-vaksiner stimulerer kroppen til å produsere antistoffer, stimulerer den nye vaksinen kroppens produksjon av såkalte T-celler, som er en annen del av kroppens immunforsvar. Disse kan identifisere og ødelegge celler som er angrepet av et virus.

Målte snørrproduksjon Forskerteamet, ledet av Oxford-doktor Sarah Gilbert, ga 11 friske forsøkspersoner vaksinen, før de ble infisert med influensavirus. 11 andre fikk viruset uten vaksinen. Forsøkspersonenes symptomer ble registrert to ganger i døgnet, og snytepapirene ble veid for å finne ut hvor mye snørr forsøkspersonene produserte. Også mengden og tilstanden til forsøkspersonenes T-celler ble målt.

— Færre av personene som ble vaksinert, fikk influensa, enn av de som ikke ble vaksinert, sier Gilbert til Guardian.

- Oppmuntrende Forskerne tror også at vaksinen kan virke bedre på eldre personer, som ikke har så god effekt av tradisjonelle influensavaksiner. Ifølge forskerne virker de tradisjonelle vaksinene på 70-80 prosent av unge, mens rundt 30-40 prosent av eldre ikke blir godt nok beskyttet av vaksinen.

— Denne studien representerer noen potensielt veldig interessante funn med positive virkninger ikke bare for influensa, men kanskje for et bredere utvalg av smittsome sykdommer. Funnene er ekstremt oppmuntrende ettersom det ser ut til å både være effektivt, og en trygg formula. Jeg tror et større forsøk vil kunne bekrefte dette og sørge for at teknologien blir tatt videre, sier mikrobiolog Mark Fielder ved Kingston University til avisen.

— Funnene ved Oxford-universitetet er veldig spennende. Jeg har visst at det foregår den type forskning, men dette må være en av de aller første som kan vise til effekt hos mennesker, sier direktør ved smitteverndivisjonen ved Folkehelseinstituttet, Hanne Nøkleby.

Nøkleby påpeker imidlertid at det er en del som gjenstår før dette kan bli en praktisk brukbar vaksine.

Direktør ved smitteverndivisjonen ved Folkehelseinstituttet, Hanne Nøkleby.

— Først og fremst må den testes på veldig mange flere mennesker, sannsynligvis må den testet også i forbindelse med et influensautbrudd, sier hun.

Nøkleby mener det trolig er snakk om minst to til tre år før vaksinen vil være er klar, og det avhenger av hvor gode resultater forskerne kan vise til etter hvert.

— Forutsatt at denne blir en godkjent vaksine som blir en like god vaksine som dem vi har nå, vil det kunne føre til at folk kan nøye seg med å ta influensavaksine én gang, eller så sjelden hvert femte eller tiende år. Det vil bli enklere å anbefale vaksine til alle, legger hun til.

Kan hindre dødsfall - Gir vaksinen like stor beskyttelse som de eksisterende vaksinene, vil den gi bedre beskyttelse til særlig risikogruppene som vi er opptatt av å beskytte, sier hun.

— Er gjennombruddet sensasjonelt?

— Jeg tror ikke jeg kan si sensasjonelt, men det er en veldig viktig utvikling. Folkehelsa vil følge nøye med på dette, sier hun.

Nøkleby mener denne vaksinen vil kunne få en veldig stor praksisfordel for alle land. Ikke minst i en pandemi som kan komme når som helst.

— Da vil vi ikke måtte behøve å vente på viruset for å begynne å lage vaksine, men kan begynne å vaksinere bredt med en gang. Da vil vi kunne hindre både dødsfall og alvorlig sykdom, sier hun.

Folkehelseinstituttet ser per nå ikke konturene av noen ny pandemi.

— Men det er verken mer eller mindre sannsynlig at det vil komme en pandemi nå som i 2008, sier Nøkleby.