Rundt 1000 foreldre deltok i en prøveeksamen arrangert av den britiske avdelingen av internett-bokhandelen Amazon. Ingen av deltakerne greide å besvare alle de ti spørsmålene riktig, og det var særlig matematikk— og naturfagspørsmål som bød på problemer.

Hele 42 prosent visste ikke at et tall opphøyd i annen potens er et tall som er ganget med seg selv. Enda mer oppsiktsvekkende var det at 69 prosent beskrev månen som en lyskilde, mens den i virkeligheten bare reflekterer lys fra sola.

Britene står for tiden midt oppe i en heftig debatt om skoleverket. De diskuterer om det er dårlige lærere, late elever eller for lite penger til undervisningsformål som er årsak til at noen barn mangler selv elementære kunnskaper, når de går ut av skolen.

Skolefolk klager på sin side over mer stryk, selv om eksamensoppgavene er blitt lettere snarere enn vanskeligere. Hittil har ingen tenkt på at elevene kanskje ikke er verre enn sine foreldre, og at dumme foreldre kan være én av årsakene til kunnskapssvikten.